Tuotteet ja palvelut

 

Promomarketing Oy:n toiminta perustuu Jouko Haapojan pitkäaikaiseen ja laajaan kokemukseen sekä monilukuiseen, eri asiantuntijoiden yhteistyöverkostoon. Konsultoinnissa ja koulutuksessa hyödynnetään eri konsultointityökaluja ja -konsepteja, joihin Jouko Haapojalla on koulutus ja joihinkin myös vaadittava sertifiointi.

Jouko Haapoja on toiminut usean vuoden ajan mm. näiden palveluiden sertifioituna konsulttina.

 

Huom! ELY-keskusten palveluista ovat poistuneet 2013 lopussa ns. tuotteistetut asiantuntijapalvelut, kuten esim. ProStart, LTS-suunnittelu, Kunto ja Myyntiteho.TEM ja ELY-keskukset tiedottavat sivuillaan kuinka yritysten konsultointityö jatkuu.

 

Promomarketing Oy:n kehittämä ja omistama Myyntiteho- konsultointi jatkuu edelleen allekirjoittaneen konsulttiohjelmissa. Lisätietoja saa minulta, kts sivun alareuna. Niin myös erilaiset TEKES-kehitysprojektit alkaen Innovaatioseteli- ja De-Minimis-rahoitteisista aina suurempiin ja pidempiaikaisiin saakka.

 

Promomarketing Oy kehitti Keksintösäätiötä varten Myyntiväylä I ja Myyntiväylä II konsulttituotteet. Näiden avulla kyettiin arvioimaan innovaation tai keksinnön kaupallisuutta heti kehitystyön alkuvaiheessa, samalla saatiin arvokasta lisätietoa mihin suuntaan kehitystyötä on suunnattava, jotta se vastaisi markkinan tarpeita. Myyntiväylä  II  soveltui varsinaiseen innovaatioiden kaupalliseen tuotteistamiseen, siinä rakennettiin pohjaa kaupallisille strategioille ja ansaintalogiikoille. Keksintösäätiö liitettiin ELY-keskuksiin vuosikymmenen alussa ja  kyseisten konsulttityökalujen käyttöoikeus lakkautettiin. Myyntiväylä i ja II tavaramerkit omisti Keksintösäätiö, Promomarketing Oy/Jouko Haapoja toimi ko tuotteiden vastaavana konsulttina.

Jouko Haapoja on jatkanut konsulttituotteiden kehittäjänä ja omistajana kyseistä konsultointia ja palvelut ovat edelleen työkalupakissani, useimmin liittyen TEKES:in ohjelmiin.

 

Olen myös valmis ottamaan vastaan hallitustyöskentelyä muutamassa PK-yrityksessä. Siellä erikoisaluueeni olisi tietenkin yrityksen kokonaisvaltainen kehittäminen, sekä muutenkin kaupallisten asioiden strategiat, tuote/palvelukehitys ja käytännönläheinen markkinoinnin ja myynntityön suunnittelu sekä ohjaus. Olen koko työurani ajan, vuodesta 1975 lähtien kuulunut työpaikkojeni johtoryhmiin ja/tai myöhemmin konsultoinut pääasiassa yrityksiä kyseisellä tasolla.

 

Klikkaa tästä lisätietoja: Jouko Haapoja CV


Valitse Asiantuntija-konsulttirekisteri, valitse Promomarketing tai Haapoja.

 

Konsultoinnit ja koulutukset sovelletaan ja/tai räätälöidään aina yrityksen tai yhteisön tarpeiden mukaan.

Tuotteistettujen palveluiden lisäksi erikoiskonsulttitoimeksiannot tarjousten perusteella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
Käyntiosoite: Soukanahde 8 C 54, 02360 Espoo
Puhelin: +358 500 405 001
Sähköposti: etunimi.sukunimi@promohaapoja.com
© Konsulttitoimisto Promomarketing Oy 2012
Nettitaivas